10.10.2023 Rezultat concurs angajare cabanier Detalii aici

Arrow up
Arrow down

În vederea folosirii raţionale a potenţialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacităţii de producţie şi protecţie a pădurii, este necesar ca pe fiecare suprafaţă în cuprinsul acestui fond să se instaleze vegetaţia lemnoasă care să corespundă în cel mai înalt grad factorilor staţionali şi cerinţelor economice de perspectivă.

Obiectivul esenţial urmărit de noi îl constituie înfiinţarea unor culturi forestiere de mare stabilitate ecologică şi cu o mare valoare economică. Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea acestui deziderat constau în:

 • alegerea judicioasă a speciilor, în sensul unei concordanţe depline între cerinţele acestora şi specificul ecologic al staţiunii;
 • asocierea speciilor alese de aşa manieră astfel încât fiecare în parte să-şi îndeplinească rolul atribuit în compoziţia de regenerare;
 • folosirea unui material de împădurire selecţionat şi ameliorat;
 • instalarea adecvată a culturilor prin adoptarea corespunzătoare a tehnologiilor;
 • stabilirea şi aplicarea la momentul oportun a lucrărilor de întreţinere necesare până când culturile ating starea de masiv.

Puietii utilizati la impaduririle din cadrul regenerarilor mixte sunt obtinuti in pepiniera proprie cu o suprafata de 11000 mp, Ocolul Silvic Ciucaș R.A. fiind autorizat in scopul producerii de puieti forestieri.

Necesitatea intervenţiei artificiale pentru instalarea culturilor forestiere se impune într-o mare diversitate de situaţii determinate de particularităţile staţionale şi de vegetaţie ale terenurilor de împădurit.  Din necesităţi practice s-a procedat la o sistematizare a terenurilor de împădurit în raport cu natura folosinţei lor anterioare, ca şi a specificului vegetaţiei lemnoase în măsura în care este semnalată. S-au diferenţiat patru categorii de terenuri, care includ multitudinea de situaţii ce pot fi întâlnite în cuprinsul fondului forestier şi în care trebuie să se intervină cu lucrări de împăduriri.

Potrivit noilor norme tehnice în vigoare, terenurile de împădurit sau reîmpădurit se încadrează în una din următoarele categorii (***,2000 Norme tehnice privind compozitii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate):

 1. terenuri lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume:
  1. poieni şi goluri neregenerate din cuprinsul pădurii;
  2. suprafeţe (parchete) rezultate în urma exploatării prin tăieri rase.
 2. terenuri pe care regenerarea naturală este incompletă:
 3. suprafeţe ocupate cu arborete parcurse cu lucrări de regenerare sub adăpost având porţiuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate în compoziţia de regenerare, cu seminţiş neutilizabil, vătămat etc;

În prezent  pe raza Ocolului Silvic Ciucaș prin controlul anual al regenerărilor etapa I se urmărește o suprafață de 676,9ha regenerare naturală  iar prin controlul anual etapa a II se urmărește  o suprafață de 73,3ha , din care 35,0 ha regenerare naturală și 38,3 ha regenerare artificială.

În anul 2017 au fost plantați 34092 puieți din care : 20262 puieți molid,10250 puieți brad, 1980 puieți larice, 1600 puieți larice.
Pentru anul 2018 sunt prevăzuți plantarea a 25724 puieți molid, 4980 puieți larice, 12475 puieți fag, 9725 puieți brad și 2900 puieți paltin de munte.
Programul lucrărilor de întreținere a regenerărilor pentru anul 2018 sunt următoarele:

 • 3,51 ha completarea pierderilor în regenerările din anii anteriori,
 • 8,8 ha completarea regenerărilor naturale în urma lucrărilor de tăiere definitivă,
 • 4,8 ha plantații integrale în urmă tăierilor rase,
 • 19,0 ha revizuirea regenerărilor,
 • 133,4 ha descopleșirea puieților.