10.01.2023 Anunt obtinere aviz de mediu Detalii aici

Arrow up
Arrow down
Vineri, 25 Martie 2022

Anunt angajare padurar

 Proces verbal anunt angajare padurar

  Anunt angajare padurar

 

Ocolul Silvic Ciucas R.A cu sediul in comuna Tarlungeni, str. Zizinului ,nr. 2 ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/194/2006, CUI RO18333164 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de padurar- contract individual de munca pe durata nedeterminata

I . Organizarea concursului

1.Inscrierea la concurs se face pana in data de 07.04.2022,ora 12:00

2.Concursul va avea loc in data de 08.04.2022, ora 09,00 si va consta in proba scrisa - test grila 50 de intrebari si interviu,. Pentru promovare nota minima obtinuta trebuie sa fie 6, acesta reprezentand media arimetrica dintre cele 2 probe.

II.Conditii de participare

In vederea inscrierii la concurs canditatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale cumulativ:

 1. sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania
 2. sa cunoasca limba romana scris si vorbit
 3. sa aiba varsta minima de 18 ani.
 4. sa aiba capacitate deplina de exercitiu
 5. sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei de padurar, atestata pe baza de examen medical de specialitate
 6. sa indeplineasca conditiile putin una din conditiile minine de studii prevazute de lege pentru functia de padurar : - liceul silvic
  • scoala profesionala – profil silvic
  • curs calificare padurar
 7. sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice.

Alte conditii specifice prevazute in fisa postului :

- abilitati , calitati si aptitudini necesare: abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza necesara lucrarilor in domeniul silviculturii, spirit de initiativa , capacitate de lucru in echipa ,conduita exemplara in timpul serviciului, disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

III Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

 1. cerere prin care se solicita inscrierea , aprobarea conducatorului unitstii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de padurar
 2. copia actului de indentitate
 3. copii legalizate diplome studii si ale altor acte care atesta efectuarea unei specializari pentru ocuparea postului de padurar.
 4. curriculum vitae
 5. cazier judiciar
 6. fisa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului de padurar si dotarii cu armament in conditiile legii - apt port arma - eliberata de catre unitatile sanitare abilitate
 7. aviz psihologic care sa ateste capacitatea de a detine, purta si folosi arme letale in conditiile legii eliberat de cabinet psihologice abilitate.
 8. recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral (daca e cazul)

Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Ocolului Silvic Ciucas R.A str. Zizinului, nr. 2, com Tarlungeni , jud. Brasov.

Detalii referitoare la modul de desfasurare al concursului, conditii de participare, bibliografia aferenta vor fi afisate la sediul Ocolului Silvic Ciucas R.A

Relatii suplimentare se vor obtine la telefon 0268365556


DIRECTOR
Szakal Andras Zsolt
OCOLUL SILVIC CIUCAS R.A.
Str. Zizinului, nr. 2, comuna Tarlungeni, jud. Brasov
J08/194/2006, CUI RO 18333164,
Cont RO44RZBR0000060007880172 -Raiffeisen Bank
Tel : 0268/365556, Fax : 0268/365557, Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008)
 2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
 3. HG nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
 4. Hotararea Guvernului nr. 1076/2009 privind aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier.
 5. O.M. nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalitaţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
 6. O.U.G nr.85/2006 - privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată prin Legea 84/2007
 7. Florescu, I., N. V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov.
 8. Florescu, I., N.V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. II – Silvotehnică, Editura Lux Libris, Braşov.
 9. Şofletea, N., Curtu L . - 2008, Dendrologie, Editia a doua, Editura „Pentru Viaţă”, Braşov.
 10. Marcu, O., Simon , D.,1995, Entomologie forestiera, Editura Ceres, Bucuresti
DIRECTOR
Szakal Andras Zsolt

 

Luni, 28 Februarie 2022

Anunt angajare 2 posturi padurar

Rezultate concurs angajare 2 posturi padurar

 Anunt angajare 2 posturi padurar

 

 

Ocolul Silvic Ciucas R.A cu sediul in comuna Tarlungeni, str. Zizinului ,nr. 2 ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/194/2006, CUI RO18333164 organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de padurar- contract individual de munca pe durata nedeterminata


I . Organizarea concursului
1.Inscrierea la concurs se face pana in data de 10.03.2022
2.Concursul va avea loc in data de 11.03.2022, ora 09,00 si va consta in proba scrisa - test grila 50 de intrebari si interviu,. Pentru promovare nota minima obtinuta trebuie sa fie 6, acesta reprezentand media arimetrica dintre cele 2 probe.

II.Conditii de participare
In vederea inscrierii la concurs canditatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale cumulativ:
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania
b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit
c) sa aiba varsta minima de 18 ani.
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei de padurar, atestata pe baza de examen medical de specialitate
f) sa indeplineasca conditiile putin una din conditiile minine de studii prevazute de lege pentru functia de padurar : - liceul silvic
- scoala profesionala – profil silvic
- curs calificare padurar
g) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice.
Alte conditii specifice prevazute in fisa postului :
- abilitati , calitati si aptitudini necesare: abilitati de comunicare, capacitate de analiza si sinteza necesara lucrarilor in domeniul silviculturii, spirit de initiativa , capacitate de lucru in echipa ,conduita exemplara in timpul serviciului, disponibilitate pentru program de lucru flexibil.

III Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:
a) cerere prin care se solicita inscrierea , aprobarea conducatorului unitstii de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de padurar
b) copia actului de indentitate
c) copii legalizate diplome studii si ale altor acte care atesta efectuarea unei specializari pentru ocuparea postului de padurar.
d) curriculum vitae
e) cazier judiciar
f) fisa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului de padurar si dotarii cu armament in conditiile legii - apt port arma - eliberata de catre unitatile sanitare abilitate
g) aviz psihologic care sa ateste capacitatea de a detine, purta si folosi arme letale in conditiile legii eliberat de cabinet psihologice abilitate.
h) recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral (daca e cazul)


Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Ocolului Silvic Ciucas R.A str. Zizinului, nr. 2, com Tarlungeni , jud. Brasov.
Detalii referitoare la modul de desfasurare al concursului, conditii de participare, bibliografia aferenta vor fi afisate la sediul Ocolului Silvic Ciucas R.A

Relatii suplimentare se vor obtine la telefon 0268365556

DIRECTOR
Szakal Andras Zsolt
OCOLUL SILVIC CIUCAS R.A.
Str. Zizinului, nr. 2, comuna Tarlungeni, jud. Brasov
J08/194/2006, CUI RO 18333164,
Cont RO44RZBR0000060007880172 -Raiffeisen Bank
Tel : 0268/365556, Fax : 0268/365557, Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008)

2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

3. HG nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

4. Hotararea Guvernului nr. 1076/2009 privind aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier.
5. O.M. nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalitaţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos
6. O.U.G nr.85/2006 - privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată prin Legea 84/2007
7. Florescu, I., N. V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov.
8. Florescu, I., N.V. Nicolescu, 1996, Silvicultura, vol. II – Silvotehnică, Editura Lux Libris, Braşov.
9. Şofletea, N., Curtu L . - 2008, Dendrologie, Editia a doua, Editura „Pentru Viaţă”, Braşov.
10. Marcu, O., Simon , D.,1995, Entomologie forestiera, Editura Ceres, Bucuresti


DIRECTOR
Szakal Andras Zsolt

 

Luni, 24 Mai 2021

Anunt Angajare muncitor necalificat in silvicultura

Anunt angajare muncitor necalificat in silvicultura

 

Ocolul Silvic Ciucas R.A   cu sediul in comuna Tarlungeni, str. Zizinului, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/194/2006, CUI RO18333164 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat in silvicultura - contract individual de munca pe durata nedeterminata