Sâmbătă, 10 Martie 2018

OCOLUL SILVIC CIUCAȘ RA  

APV-uri productia 2018

Schita parchetelor 2018

BORDEROUL MASEI LEMNOASE din fondul forestier proprietate publică al comunei Tărlungeni producția anului 2018 – varianta 1

Nr

crt

Partida

Supr.(ha)

UP

Ua

Tăiere

Volum brut

Din care

Obs

Nr.

Denumire

Răs

Fa

DT

DM

A.      PRODUSE PRINCIPALE

1

1306850

Vl.Dudului

 

1

45A

P.rac.

2425

1720

643

62

 

 

2

1306863

Pr.Porcului

 

1

22A

P.1

673

85

577

11

 

Rez.20%

3

1089850

Purcăreni

 

2

12B

Rasă

133

133

 

 

 

 

4

1306853

Brădețel

 

2

23A

P.1

1527

 

1527

 

 

 

5

1306854

Biria

 

2

25B

P.1

2227

 

2227

 

 

 

6

1128372

Zizinas

 

2

43B

P.rac.

2519

2

2436

81

 

 

7

943779

Dobromir

 

2

84AB

P.rac.

615

164

430

21

 

 

8

1306858

Dobromir

 

2

84D

P.rac.

295

147

148

 

 

 

9

943780

Dobromir

 

2

91C

P.2

293

 

293

 

 

 

10

943783

Dobromir

 

2

91D

P.2

436

168

251

17

 

 

11

1306877

Ruja

 

2

96D

P.rac.

414

14

371

29

 

Rez.20%

12

1306861

Ruja

 

2

97C

P.1

1033

173

860

 

 

 

13

1196065

Drăgoiu

 

2

134H

P.rac.

696

641

30

25

 

Rez.20%

14

1306862

Vl.Satului

 

3

8DE

P.1

1148

226

922

 

 

 

15

1306863

Vl.Satului

 

3

10A

P.rac.

442

264

178

 

 

Rez.20%

16

1306875

Stirei

 

3

24B

P.rac.

1740

450

1275

33

 

 

TOTAL PRODUSE PRINCIPALE

16616

4178

12159

279

 

 

B.      PRODUSE SECUNDARE

1

1200885

Pr.Porcului

 

1

19

R

1747

1061

406

280

 

 

2

1324239

Pr.Alb

 

1

51A

R

865

254

464

110

37

 

3

1324240

Dobromiru

 

2

89B

R

814

47

488

269

10

 

4

1324243

Biria

 

2

15D

R

233

28

200

5

 

 

TOTAL PRODUSE SECUNDARE

3659

1390

1558

664

47

 

C.      TĂIERI DE CONSERVARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:Lista partizilor poate fi modificată în funcție de : precomptările de masă lemnoasă efectuate potrivit legii, modificarea/anularea /casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi, imposibilitatea recoltării sau transportării masei lemnoase cauzată de fortă majoră, stocurile de masă lemnoasă rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, revizuirea amenajamentelor silvice și /sau modificarea programelor anuale de recoltare a masei lemnoase, situații generate de evoluția pieței lemnului, situații generate de evoluția stării arboretelor (fructificație, dezvoltarea regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere) .

(unde este cazul)

Fondul nr. Denumirea Suprafaţa (ha) Gestionat de
21 Budila