14.11.2022 Inchiriere servicii transport material lemnos Detalii aici

Arrow up
Arrow down

Anunturi

Anunt angajare muncitor necalificat in silvicultura

Anunt angajare muncitor necalificat

Ocolul Silvic Ciucas R.A   cu sediul in comuna Tarlungeni, str. Zizinului ,nr. 2 ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/194/2006, CUI RO18333164  organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat in silvicultura- contract individual de munca pe durata nedeterminata

 I . Organizarea concursului

  1. Inscrierea la concurs se face pana in data de  08.01.2021
  2. Concursul va avea loc in data de 11.01.2021, ora 11,00 si se va desfasurat sub forma de  proba interviu

II.Conditii de participare
     In vederea inscrierii la concurs canditatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale cumulativ:

     a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania
     b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit
     c) sa aiba varsta minima de 18 ani.
     d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu
     e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei de muncitor necalificat in silvicultura, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de  medicul de familie.

Alte conditii specifice prevazute in fisa postului :
     - abilitati , calitati si aptitudini necesare: abilitati de comunicare, capacitate de fizica necesara lucrarilor in domeniul silviculturii, spirit de initiativa , capacitate de lucru in echipa ,conduita exemplara in timpul serviciului, disponibilitate pentru program de lucru flexibil.


III Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de inscriere:

  1. cerere prin care se solicita inscrierea , aprobarea conducatorului institutiei de a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat in silvicultura
  2. copia actului de indentitate
  3. curriculum vitae
  4. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului de muncitor necalificat in silvicultura  de la medicul de familie.
  5. recomandare de la ultimul  loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral ( daca e cazul)

Dosarele  de inscriere se vor depune la sediul Ocolului Silvic Ciucas R.A str. Zizinului, nr. 2, com Tarlungeni , jud. Brasov.         

Relatii suplimentare se vor obtine la telefon 0268365556  sau de la sediul  Ocolului Silvic Ciucas R.A str. Zizinului, nr. 2, com Tarlungeni , jud. Brasov.          

 


    DIRECTOR
Szakal Andras Zsolt