10.01.2023 Anunt obtinere aviz de mediu Detalii aici

Arrow up
Arrow down

Gestionat de OCOLUL SILVIC CIUCAS pe baza contractului nr. 9, încheiat la data 10.03.2011

 1. Descrierea limitelor
 • NORD: De la calea ferată Budila până la intersecţia cu valea Popii.
 • EST: Izvorul valea Popii, pe culmea Blidarului până la vârful Blidarului, pe culmea Dobromir, vârful Predeluţului, culmea Dungului până la vârful Dungului..
 • SUD: Din vârful Dungului pe muchia Dungului.
 • VEST: De la intersecţia muchii Dungului cu muchia Holoşagului, spre vârful Drăgoiului pe culmea Drăgoiului, pe culmea Săcădaţi, pe culmea Pietrei Putrede până la vârful Comloş, pe culmea Comloşului, pe pârâul Valea Satului pe drumul comunal Tărlungeni până la intersecția cu  DJ 103B- se continuă pe DJ 103B până la calea ferată Budila.

Schiţa fondului

Suprafaţa fondului de vânătoare pe categorii de folosinţă

U.M.

Productivă cinegetic pentru:

Neproductivă cinegetic

Total general

 

Col.1+6+7

Vânatul de baltă

Restul speciilor de vânat

Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri, etc.)

Pădure

Arabil, fâneţe, vii, livezi, etc.)

(Păşuni, izlazuri)

Gol de munte

Total col.

2+3+4+5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ha

54,0

5982,15

3167,55

1067,3

-

10217,0

352,0

10623

%

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fondul de vânătoare a fost constituit din următoarele fonduri vechi (unde este cazul)

Fondul nr. Denumirea Suprafaţa (ha) Gestionat de
21 Budila    
       
 1. Structura suprafeţei cinegetic productive

Număr de identificare pe natura (structura) de suprafaţă

Modul de folosinţă (inclusiv luciul de apă)

Proprietăţi (de peste 100 ha) de stat, comunale, asociaţii particulare sau particulari neasociaţi

Denumirea proprietarului, a unităţii de stat, a comunei, a asociaţiei de particulari sau a comunei de care aparţin proprietăţile neasociate

Suprafaţa

(ha)

1

2

3

4

5

 

PĂDURE

RNP

OSE SĂCELE

8,10

 

PĂDURE

RNP

OS TELIU

480,92

 

PĂDURE

PERSOANE FIZICE

MIKEȘ VARVARA MARIA

133,9

 

PĂDURE

 

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

3111,49

 

PĂDURE

 

PRIMĂRIA BUDILA

988,52

 

PĂDURE

 

COMPOSES.BUDILA

589,00

 

PĂDURE

 

PAROH. EV ZIZIN

73,77

 

PĂDURE

 

PAROH. EV PURCARENI

13,59

 

PĂDURE

 

SC SCOLOPAX

346,36

 

PĂDURE

PERS. FIZICE

PRIMĂRIA BUDILA

37,00

 

PĂDURE

 

BIS. ORT. BUDILA

26,30

 

PĂDURE

 

BIS. REFORM BUDILA

26,30

 

PĂDURE

 

BIS. CAT. BUDILA

26,30

 

PĂDURE

din Pş cu Ord. Ministru

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

120,60

 

AR+FÂNEAŢE

PERS. FIZICE

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

575,00

 

AR+FÂNEAŢE

PERS. FIZICE

PRIMĂRIA BUDILA

759,50

 

ARABIL

PERS. FIZICE

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

830,00

 

ARABIL

PERS. FIZICE

PRIMĂRIA BUDILA

1003,05

 

PĂŞUNE

COMUNALA

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

750,00

 

PĂSUNE

 

PRIMĂRIA BUDILA

51,12

 

PĂȘUNE

 

COMPOSES. BUDILA

266,18

 

LUCIU APĂ

STAT ROMAN

DEPARTAMENT APE

52,50

 

LUCIU APĂ

 

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI

1,50

TOTAL SUPRAFAŢĂ CINEGETIC PRODUCTIVĂ

10271

 

 

 1. Structura suprafeţei neproductivă cinegetic
Număr de identificare Modul de folosinţă Denumirea fiecărei localităţi, a instalaţiilor, incintelor împrejmuite, poligoanelor şi aeroporturilor Suprafaţa (ha)
1 2 3 4
    COMUNA TĂRLUNGENI 275,00
    COMUNA BUDILA 80,00
   

TOTAL SUPRAFAŢĂ NEPRODUCTIVĂ CINEGETIC

355,0

 

 

 

............................................

LISTA tarifelor pentru acţiunile de vânătoare organizate şi desfăşurate pe fondul cinegetic nr. 44 Zizin gestionat de Ocolul Silvic Ciucas RA sezon de vanatoare 2019- 2020

TARIFE PENTRU ORGANIZARE, ÎMPUSCARE ŞI PRELUARE DE VANAT.

CERB COMUN (Cervus elaphus L.)

Mascul - Tarife de împuşcare pentru trofeu

Masa trofeului [kg]

Tariful de împuşcare EURO/piesa* Adaos la tariful din col. 2 pt. fiecare 10 g
în plus faţa de masa trofeului din col. 1
EURO /10 gr.
până la 3,00 inclusiv 550 -
3,01 - 5,00 550 1
până la 7,00 inclusiv 1000 -
7,01-8,00 1400 5
8,01-9,00 2000 6,5
9,01-10,00 2800 8
10,01-11,00 400 12
11,01-11,50 4000 25
Peste 11,50 6000 40

* începând cu data de 10 octombrie a fiecărui an, tarifele de împuşcare se reduc cu 10 %.

 1. tarif pentru o piesă rănită şi nerecuparată: 800 EURO/piesă.
 2. tarif pentru foc greşit: 150 EURO/foc greşit.

Femela (ciuta) sau tineret (în vârstă de până la 1 an)

 1. tarif de împuşcare: 150 EURO/piesă.
 2. tarif pentru piesa ranita şi nerecuperata: 75 EURO/piesă.
 3. tarif pentru foc greşit: 30 EURO/foc greşit.

CĂPRIOR (Capreolus capreolus L.)

Mascul -Tarife de impuşcare pentru trofeu

Caprior

Masa trofeului*

grame

Tariful de împuşcare EURO/piesa**

Adaos la tariful din col. 2 pt. fiecare 10 g. în plus faţa de masa trofeului din col. 1

EURO /10 gr.

până la 300 inclusiv

200

-

300

200

3

350

300

5

400

450

7

450

600

9

501 - 550

800

15

peste 550

1000

20

 

* se determină prin scăderea a 90 grame din masa trofeului determinată conform prevederilor art. 15 alin.(2) din Regulament.

** începând cu data de 1 august tarifele de împuşcare se reduc cu 10%.

 1. tarif pentru piesa ranită şi nerecuperată: 200 EURO/piesă.
 2. tarif pentru foc greşit: 25 EURO/foc greşit.

Femela (căprioara) sau ied (în vârstă de până la 1 an)

 1. tarif de împuşcare: 15 EURO/piesă.
 2. tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată: 10 EURO/piesa.
 3. tarif pentru foc greşit: 5 EURO/foc greşit.

CAPRA NEAGRA ( Rupicapra rupicapra L.), mascul sau femela

Tarife de impuşcare pentru trofeu

Punctajul trofeului

Recoltat

Puncte C.I.C

Tariful EURO/piesa

Adaos pentru fiecare punct C.I.C. în plus

EURO / 1 pct. C.I.C.

pana la 95,0

1000

-

95,00 - 99,99

1000

50

100,00 - 104,99

1200

80

105,00 -109,99

1600

100

Peste 110,00

2500

150

 1. tarif de împuşcare pentru exemplar cu trofeu bizar: 1200 EURO/piesa.
 2. tarif pentru o piesa ranita şi nerecuperata sau nerecuperabila: 1000EURO/piesa.
 3. tarif pentru foc greşit: 125 EURO/foc greşit.

MISTRET (Sus scrofa attila L.)

Mascul - Tarife de impuşcare pentru trofeu

Porc mistret

Lungimea medie a colţilor armă* (inferiori)

- cm -

Tariful EURO/piesa

Adaos pentru fiecare mm în plus faţă de lungimea medie din col. 1

EURO / mm

Pana la 12,0 inclusiv

200

-

12,1-16,0

300

-

16,1-20,0

500

-

peste 20,0

700

10

* se determină conform metodologiei de evaluare a trofeului dupa formula C.I.C.

 1. Tarif de împuşcare pentru piese cu trofeu bizar: 350 EURO/piesa.
 2. Tarif pentru piesa ranita şi nerecuperata, la pândă şi dibuit: 100 EURO/piesa.
 3. tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit: 50 EURO/foc greşit.

Femela

 1. tarif de împuşcare, la goana: 50 EURO/piesa.
 2. tarif de împuşcare la panda şi dibuit: 200 EURO/piesa.
 3. tarif pentru piesa ranită şi nerecuperata, la panda şi dibuit: 100 EURO/piesa.
 4. tarif pentru foc greşit, la panda şi dibuit: 50 EURO/foc greşit.

Purcel ( piesa care, neeviscerata, are o masa de maximum 60 kg)

 1. tarif de împuşcare: 50 EURO/piesa.
 2. tarif pentru piesa ranita şi nerecuperata, la pândă şi dibuit: 30 EURO/piesa.
 3. tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit: 25 EURO/foc greşit.

VULPE (Vulpes vulpes L.) -Tarife de impuşcare

Punctajul pentru trofeu craniu - puncte C.I.C. - Tarif de impuşcare EURO/piesa
pana la 24,00 inclusiv 25
24,00 – 24,49 30
24,50 – 24,99 40
Peste 25,00 50
 • În cadrul tarifului de împuşcare, vanatorul îşi poate insuşi şi blana piesei impuşcate.
 • Tarif pentru piesa ranita şi nerecuperata: 5 EURO/piesa.

 

B. TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE VÂNĂTORILOR, ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII Ş1 DESFĂŞURĂRII DE ACŢIUNI DE VÂNĂTOARE

Fotografierea şi filmarea

 • Pentru vânători, fotografierea şi filmarea este permisă gratuit în terenul de vânătoare unde acesta este autorizat să exercite vânătoarea.
  Pentru celelalte categorii de cetaţeni, altele decât vânătorii autorizaţi, fotografierea şi filmarea florei şi faunei şi a habitatelor acestora, în scop comercial, se face numai cu acordul gestionarului terenului şi se percep următoarele tarife:
  • pentru fotografiere 100 EURO/zi/operator.
  • pentru filmare 200 EURO/zi/operator.

Pentru însoţitorii operatorilor, la fotografiere sau filmare, tarifele se reduc cu 50%.

NOTĂ:

Pentru exemplarele de selectie tarifele actiunilor de vanatoare se vor diminua cu 50%.

 • Pentru trofeele necorespunzatoare cat si pentru actiunile de recoltare si vanatoare organizate la sfarsitul sezonului de vanatoare si in extrasezon ( mistret) preturile pot fi negociate.
 • Tarifele de mai sus se vor folosi pentru întocmirea "Notei de plată" care se încheie la sfârşitul acţiunii de vânătoare. Comenzile speciale sau suplimentare ale vânătorilor sau comisionarului se vor încasa la nivel corespunzător şi se vor menţiona distinct, cumulându-se în "Nota de plată".
 • Pentru situaţii deosebite, atunci când, la cererea vânătorilor sau a firmei comisionare, cheltuielile pentru serviciile acordate sunt mai mari decât cele din prezenta lista, acestea se factureaza la nivelul efectiv realizat.
 • Tarifele de valorificare a cărnii de vânat , intelegandu-se piesa eviscerata si in blana este de 8, 00/ kg .

In plata realizata de posesorii de autorizatii individuale (panda si dibuit) se include si carnea de vanat.

Membrii Consiliului de Administratie si personalul angajat in cadrul Ocolului Silvic Ciucas R.A beneficiaza de o reducere de 50% a tarifelor practicate.