10.10.2023 Rezultat concurs angajare cabanier Detalii aici

Arrow up
Arrow down

Autorizatii si certificari

Autorizatie functionare Ocol Silvic

Autorizatie functionare 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR DEZVOLTARII RURALE
Directia Politici si Strategii in Silvicultura

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE Nr. 45 din 06.04.2009

In conformitate cu prevederile Art. 8 Alin.(1) din Procedura aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii sj dezvoltarii rurale nr. 696/2008,
In baza Avizului nr. 53 din 17.02.2009, emis de Inspectoratul Tentorial de Regim Silvic si de Vanatoare Bra§ov,
 
SE AUTORIZEAZA
 
functionarea Ocolului Silvic: Ocolul Silvic Ciucas R.A., cu sediul in Localitatea Tarlungeni, Str. Zizinului, nr. 2, Jud. Brasov, Tnfiintat de Consiliul Local al Comunei Tarlungeni prin inscrierea in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice la nr. 45.

Ocolul Silvic Ciucas, R.A. titulara a prezentei autorizatii de functionare este obligata sa asigure respectarea tuturor reglementarilor Tn vigoare privind aplicarea regimului silvic si raspunde de incalcarea prevederilor acestora, conform legii.

Autorizatia de functionare se retrage in conditiile art. 21 din procedura aprobata prin O.M. nr. 696 din 18 noiembrie 2008.


DIRECTOR
Danut IACOB